Riskkonstruktioner som kräver uppmärksamhet

Vid genomförandet av en besiktning för att upptäcka både synliga och dolda fel stöter man ofta på problematiska konstruktioner. Dessa är inte enbart begränsade till aktuella fel, utan inkluderar även de potentiella risker som ännu inte har manifesterat sig fullt ut. Dessa riskkonstruktioner utgör en tidsinställd utmaning och bör hanteras med omsorg och noggrannhet.

Riskkonstruktioner avser sådana strukturer som för närvarande inte uppvisar några tydliga avvikelser eller skador, men har potentialen att utveckla problem längre fram. Ibland kan tecken på problem redan ha börjat visa sig. Ett typiskt exempel är när tätningar och de senaste isoleringsnormerna implementeras för att förbättra inomhusmiljön och öka energieffektiviteten. Emellertid, om övriga aspekter av konstruktionen inte anpassas därefter, kan det leda till problem som fuktintrång och mögelbildning.

Dessa potentiella hot måste hanteras under en besiktning, då de fungerar som en osynlig tidsinställd bomb som väntar på rätt tillfälle att utlösas. Om och när detta inträffar kan konsekvenserna vara allvarliga både för byggnadens hållbarhet och de boendes hälsa. En investering i en noggrann besiktning kan därmed förebygga framtida hälsorisker och kostsamma renoveringsprojekt för den framtida ägaren.

Strategier för att minimera risker i byggprocessen

I många situationer är det enkelt att vara efterklok och inse att förändringar i byggtekniken självklart skulle ge upphov till dessa typer av risker. Under en viss tidsperiod var det exempelvis vanligt att man tätade hus noggrant och minskade ventilationen till ett minimum, förutom i områden som badrum och nära spisen. Resultatet av denna strategi är uppenbart idag, där dessa äldre hus ofta lider av mögelproblem och fuktskador.

En sund strategi för att undvika liknande risker är att integrera långsiktigt tänkande redan i planeringsstadiet. Genom att anpassa konstruktionen till moderna standarder och inkludera adekvat ventilation och fuktavledning kan man undvika många av de bekymmer som riskkonstruktioner kan medföra. Det är också viktigt att regelbundet genomföra besiktningar och underhåll för att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser.

Här nedan kan du hitta mer information samt tips om dolda fel i hus på doldafelhus.se

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Hyra ut i andra hand – tips och råd

Funderar du på att hyra ut i andra hand? Oavsett om man har en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt och funderar på att hyra ut i andra hand så finns det vissa saker att tänka på.

Vi ska direkt säga att den senare boendeformen är den som är mest problematisk sett till att man där behöver ett godkännande från styrelsen eller fastighetsägaren – och att man ges ett sådant först som en följd av att man kan visa upp beaktansvärda skäl till varför man vill hyra ut hyresrätt i andra hand. Till sådana kan räknas exempelvis sjukdom, studier/jobb på annan ort, en längre utlandsvistelse eller exempelvis förändrade och särskilda familjeförhållanden.

Det är helt enkelt lite svårare att få godkänt om man sitter på en hyresrätt och vill hyra ut denna i andra hand. Svårt – men inte omöjligt.

Enklare att hyra ut bostadsrätt

Att hyra ut en bostadsrätt däremot är idag enklare än förut. Detta som en följd av en ändring som funnits sedan 2014 och där man strukit ordet beaktansvärd i samband med att man söker ett godkännande. Numera så krävs det endast skäl för att en BRF ska ge ett godkännande.

Skäl som kan vara exempelvis att man vill prova på sambolivet med sin partner, att man ska resa utomlands, att man ska jobba på annan ort eller att man vill hyra ut till sina barn eller annan närstående.

Även marknaden kan fungera som ett skäl som motiverar en uthyrning i andra hand. Har du exempelvis köpt en bostad och ser att det finns svårigheter att sälja din bostadsrätt till det pris du vill ha så kan en uthyrning av bostaden – och en väntan på rätt läge – vara en lösning.

Summa summarum: det är enklare att hyra ut lägenhet i andra hand om du äger den -men du måste fortfarande ha ett godkännande. Om du inte har detta och hyr ut ändå så kan det faktiskt gå så långt att föreningen tar tillbaka din lägenhet.

Hyra ut hus – du bestämmer

Att hyra ut hus, eller delar av det – en del av källaren eller attefallshus – är något som ger dig mest frihet. Du behöver inget godkännande och du kan själv styra och ställa som du vill.

Men, det handlar dock även om att den hyra du begär ska vara rimlig. Du ska ta en skälig hyra och den ska täcka dina kostnader för drift och kapital. Se alltid till att ta hjälp för att räkna på detta. Samma sak gäller för övrigt även för uthyrning av bostadsrätt och hyresrätt: tanken är inte att du ska göra en enorm vinst – du ska alltid begära en rimlig och skälig hyra av din hyresgäst.

Ett tips om du ska hyra ut är att låta en besiktningsman dokumentera bostaden innan. Det skapar en trygghet i vilka fel och brister som funnits – och vilka som tillkommit. Tänk även på försäkringar och se till att det finns en sådan för hyresgästen.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad