Våldtäkt är lika vanligt i Göteborg som i andra städer

Det är ingen hemlighet att det begås våldtäkt i Göteborg. Det är något som sker i varje stad och inte helt sällan är brottsplatsen även inom hemmets väggar.

Det är mer eller mindre omöjligt att se på en person att den skulle kunna begå ett brott som våldtäkt. Det är inte helt ovanligt att en person man tycker mycket om eller känner sig trygg med är den som kommer att begå brottet. Det är relativt vanligt att det är så i de fall då det gäller våldtäkt mot barn. En person som begår våldtäkt kan ha vilken ålder som helst.

Det kan vara en som är jämnårig med dig eller en som är yngre eller äldre. Att vara uppmärksam på alla tecken som tyder på att någon skulle vilja ha sexuell kontakt med dig är ett sätt att kunna värja sig i tid. Att bygga upp en bra självbild och veta var gränserna går är även det mycket viktigt. Du behöver veta att det är du som bestämmer över din kropp och ingen annan.

Våldtäkt har ökat i Göteborg under en tioårsperiod

Det förekommer en del våldtäkter i Göteborg. Eftersom det är ett stort mörkertal vet man inte med säkerhet hur många våldtäkter som faktiskt förekommer. På tio år har ökningarna legat på runt 40 procent. Vilket borde vara en alarmerande summa. En person som inte kan tala för sig av ena eller andra anledningen ska inte heller behöva bli utsatt för sexuellt ofredande.

Statistiskt sett är det mest män och killar som begår sexualbrott medan offret mest är kvinnor och tjejer, men även personer med olika könsidentiteter är med bland både förövare och offer.
Det finns städer där man har en akutmottagning som är öppen dygnet runt för alla som blivit våldtagna. Hit kan man komma oavsett vad man har för könsidentitet.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arvsrätt: En komplex fråga som kräver expertis

Arv och arvsrätt är ämnen som ofta resulterar i komplexa situationer. Ibland kan ärvsfrågor eskalera till konflikter, särskilt när det involverar tillgångar som fastigheter eller andra ekonomiska intressen. Testamente är en klok åtgärd, men vad bör man göra när det saknas?

Vid en arvssituation där en familjemedlem avlider utan att ha lämnat ett testamente kan det uppstå betydande problem. Detta blir särskilt problematiskt när det handlar om tillgångar såsom fastigheter eller andra ekonomiska intressen. Ibland kan till och med diskussioner blossa upp kring äganderätten till en enkel vas som den avlidne fick som dopgåva. Därmed är betydelsen av att upprätta ett testamente omöjlig att överdriva. Arvsrätt är en komplex fråga som kräver noggrann analys och förståelse. Särskilt knepigt blir det om det finns barn från tidigare äktenskap involverade. Även testamente kan visa sig vara rättsliga fallgropar om man inte har rådfrågat en juridisk expert. Det är inte lika enkelt som det ofta framställs i amerikanska filmer att helt utesluta barn ur testamenten.

Undvik juridiska fallgropar

Ett klassiskt dilemma är samboförhållandet. I Sverige väljer många att leva tillsammans som sambor utan att ingå äktenskap. Det är viktigt att notera att en sambo inte har samma rättigheter till arv som en make eller maka har. Om det inte finns ett testamente kan resultatet vara att du som efterlevande sambo riskerar att förlora bostaden eller hemmet. Om det dessutom finns barn från tidigare förhållanden involverade blir situationen ännu mer komplex. Om konflikter skulle uppstå i en sådan situation är det starkt rekommenderat att ta kontakt med en kvalificerad jurist som specialiserar sig på arvsrätt.

Sorgeprocessen efter en anhörigs bortgång är oftast fylld med starka känslor, även om relationen var felfri innan. Därför kan det vara fördelaktigt att redan i ett tidigt skede konsultera experter inom arvsrätt. Genom att göra detta kan man undvika framtida konflikter och osäkerheter kring fördelningen av tillgångar enligt gällande arvsrätt.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Effektiv bodelning: En djupdykning i processen och skillnaderna

När livets omständigheter förändras och relationer tar nya vägar, är det inte ovanligt att en bodelning behöver genomföras. Bodelning är processen där ägodelar delas upp när parterna separerar, skiljer sig eller när en av dem går bort. I denna artikel kommer vi att utforska vad en bodelning är och hur den skiljer sig åt beroende på omständigheterna, med fokus på sambor, gifta och de som gått bort.

Vid en bodelning för sambor regleras processen av sambolagen istället för äktenskapsbalken. Det innebär att all egendom som förvärvats under tiden som samborna bott tillsammans ska delas lika mellan dem. Det som var enskild egendom innan sammanboendet påverkas inte av bodelningen. Samboavtal kan dock påverka fördelningen om det finns ett sådant avtal som specificerar hur gemensam egendom ska fördelas vid en separation.

Bodelning vid skilsmässa: Äktenskapsbalkens roll

Vid en skilsmässa gäller äktenskapsbalken, och all egendom som förvärvats under äktenskapet ska delas mellan makarna. Vanligtvis blir all egendom gemensam när ett äktenskap ingås, om inte ett äktenskapsförord har upprättats för att reglera fördelningen. Det är värt att notera att ett äktenskapsförord har företräde över äktenskapsbalken och kan påverka hur bodelningen genomförs.

Vid en bodelning efter en bortgång är processen ofta mer komplex. Utöver makarna kan andra parter vara inblandade, som barn, arvingar och personer som nämns i testamenten. Det är av yttersta vikt att tydligt definiera och förstå vad som gäller för att undvika framtida problem eller krav från andra arvtagare. En korrekt utförd bodelning efter bortgång är avgörande för att respektera den avlidnes vilja och undvika tvister.

Här nedan kan du hitta mer information samt tips om bodelning på: svenskbodelning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vilka rättigheter har barn i en vårdnadstvist?

När förhållanden tar slut och det finns barn i bilden kan det tyvärr leda till vårdnadstvist. Trots att man vill barnen väl kan det leda till att barn far illa då de inte får det stöd de behöver.

När vuxna separerar kan barnen hamna i kläm. Framför allt om det uppstår en vårdnadstvist. Vårdnadstvist kan uppstå även om det inte förekommer våld eller finns något missbruk. Det kan vara att den ena partnern vill flytta från en ort till en annan. När känslorna flödar kan det också vara svårt att tänka på barnens bästa. Barn har inte någon absolut rättighet att välja vem de vill bo hos. Inte innan de är myndiga, det vill säga vid 18 år. Däremot tar man större hänsyn till barns önskan från 12 år och uppåt.

Hur mycket ska barnen bestämma?

Förekommer det inte något våld eller missbruk i familjen bör barnen få vara med och bestämma. Vissa beslut ska vuxna ta då barn inte ska behöva belastas med att välja förälder. Det kan vara exempelvis en flytt från orten. Ett sådant beslut bör ni enas om och kan ni inte det är det bra att söka hjälp. Barn har en känsla av rättvisa och kan därför tycka stora beslut är svåra. Framförallt när det kommer till umgänge. Tar du hjälp vid en vårdnadstvist av en jurist eller advokat bör du välja en som är specialiserad. Detta då de även har större vana av att ta hänsyn till barn. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvist.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik