Se över er trappstädning i Stockholm

Det finns några saker som man måste tänka på som bostadsrättsförening och som kan leda till att man får en bättre grannsämja – oavsett hur många som bor i fastigheterna. Till mångt och mycket så ligger naturligtvis ansvaret hos alla och där man som granne måste anstränga sig för att vara trevligt och frö att visa den respekt som andra människor kräver. Kan man göra detta – att använda sitt sunda förnuft – så har man också goda möjligheter till att skapa trivsel.

Vi menar dock att en del av ansvaret även ligger hos styrelsen för sin bostadsrättsförening och om vi bryter ner detta ansvar till punkter så kanske vi kan ge en lite bättre bild av vad vi menar.

Vi kan här säga att det handlar om en medelstor bostadsrättsförening i Stockholm och rada upp de punkter som vi anser kan leda till en bättre sammanhållning och en bättre grannsämja i en sådan. Kort sagt; ser styrelsen över följande detaljer så ger man också bra förutsättningar till sina medlemmar:

  • Tvättstugan. Det stora orosmolnet i nästan varje bostadsrättsförening handlar om tvättstugan och skötseln kring denna. Här har varje användare ett ansvar och tyvärr så har vi alla olika syn på vad som ska skötas och vad som ingår i nyttjandet av detta gemensamma utrymme. Det är av den anledningen inte konstigt att det är där som man ser flest lappar; skrifter där allt ifrån uppmaningar till rena hot (!) kan förekomma. På det här problemet finns tyvärr inga lätta lösningar. Antingen så får man skriva ner tydliga regler – en slags checklista – som alla klart och tydligt kan se och rätta sig efter. Eller också får man betala för extern hjälp i form av en städfirma – lämpligen samma som kommer vid nästa punkt.
  • Trappstädning. Trappstädning är oerhört viktigt och här ska man som bostadsrättsförening vara beredd att lägga lite extra pengar på en städfirma som har god vana av trappstädning i Stockholm. Det här har nämligen potential att förvandlas till samma område för konflikt som ovan nämnda tvättstuga. En korrekt trappstädning syns inte och med detta menar vi sett ur en positiv synvinkel. Du ser att det är rent i trapphuset i Stockholm och du tänker inte på det. Upptäcker du en massa smuts och en massa skräp – ja, då kommer du per automatik att bli på ett sämre humör och i och med detta börja anklaga dina grannar. Trappstädning ska man lägga ner pengar på!
  • Gemensamma aktiviteter. Höst- och vårstädning är något som de flesta bostadsrättsföreningar har och det som skiljer mellan en bra sådan och en sämre är antalet deltagare. Här får man tänka ett steg längre. Det går inte att engagera alla genom att peka med hela handen och slänga ut sopar, krattor och verktyg. Nej, man måste erbjuda något mer. En container för att slänga saker, ett rum där man kan ställa elektriska saker som tjänat ut sin rätt och där man avslutar med att bjuda på kaffe och korv. Ju mer man erbjuder – desto fler kommer att dyka upp.

Läs mer om trappstädning på denna sajt: stockholmtrappstädning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Städ