Solceller i Västerås – egen energiproduktion

Om du vill spara kostnader för energiförsörjning, kan du installera solceller på ditt hustak. Kontakta ett företag som installerar solceller i Västerås.

Din familj har vuxit och er lägenhet har börjat bli för trång. Ni har hittat en tomt utanför Västerås och inte så långt ifrån Mälarens strand. På er tomt är el, vatten och avlopp framdraget, men någon fjärrvärme finns inte. Ni kommer att få ett stort behov av elektricitet, men ni är medvetna om att elpriserna gått i taket.

Du gör en överslagskalkyl hur mycket el er nya villa kommer att behöva. Familjemedlemmarna är miljömedvetna och all värme och el ska komma från förnybara energislag. Elen ska helst räcka till för att värma huset och varmvatten via värmepump. Den kräver el för att drivas. Ni har elbil som ska kunna laddas. Och naturligtvis behövs el för hushållsapparater och belysning.

Solceller – elproduktion på villataket

Din kalkyl visar att ert hus måste planeras med stor hänsyn till elförsörjningen. Du kontaktar ett företag som kan installera solceller i Västerås. Tillsammans går ni igenom förutsättningarna för att er solcellsanläggning ska bli så bra som möjligt. Eftersom villan kommer att bli nybyggd ska ni se till att taken ligger rätt vad avser väderstreck och taken ska inte skymmas av träd eller master.

Beräkningarna visar att solcellsanläggningen under vissa tider med största sannolikhet kommer att generera mer el än vad ni förbrukar. Den elen kan ni sälja till elnätet. Företaget som levererar solceller hjälper till att skaffa de tillstånd som behövs för anläggningen.

Publicerat den
Kategoriserat som Solpaneler