Rätt ventilation till din fastighet

Nyttan av en välfungerande ventilation är mycket konkret. Inomhusklimatet såväl som energiåtgången är de punkter som är lättast att avläsa. Alla tjänar på en bra FTX-ventilation.

Hur våra bostäder och de fastigheter där vi vistas övrig tid ventileras och värms upp är viktigt. Allra viktigast är förstås allas hälsa. Många har problem med luftvägar och allergier och inomhusluft med mycket partiklar är en stor bov i sammanhanget. Det krävs ventilation som både är rätt installerad och väl omskött för att minimera sådana problem.

I en villa avsedd för privat bruk för en eller två familjer sker inga kontroller utom möjligen vid nybyggnation. I fastigheter som används exempelvis som kontor ska besiktning av ventilationen ske regelbundet. Luften vi andas i hemmet är ändå minst lika viktig och ventilationen bör kontrolleras, speciellt om någon medlem i hushållet har problem med astma.

Service och byte av FTX-ventilation

Det finns förutom hälsoaspekten mycket att vinna på en bra ventilation rent ekonomiskt. En ventilation som brummar på för fullt men som saknar effektivitet pga smuts eller ålder kostar mest bara pengar. Den cirkulerar inte luften som den ska och därmed distribueras inte heller värmen på rätt sätt.

Vi har alla stor nytta av att anlita en firma som sysslar med ventilation. En genomgång av din fastighet kan göra dig uppmärksam på att det finns problem, hur de är beskaffade och vad du kan göra för att åtgärda dem. Har du fått anmärkning vid en OVK-besiktning? Ring en bra ventilationsfirma för åtgärd och undvik vite. Läs mer om ventilation på denna sida: ventilationstockholm.nu