Vilka rättigheter har barn i en vårdnadstvist?

När förhållanden tar slut och det finns barn i bilden kan det tyvärr leda till vårdnadstvist. Trots att man vill barnen väl kan det leda till att barn far illa då de inte får det stöd de behöver.

När vuxna separerar kan barnen hamna i kläm. Framför allt om det uppstår en vårdnadstvist. Vårdnadstvist kan uppstå även om det inte förekommer våld eller finns något missbruk. Det kan vara att den ena partnern vill flytta från en ort till en annan. När känslorna flödar kan det också vara svårt att tänka på barnens bästa. Barn har inte någon absolut rättighet att välja vem de vill bo hos. Inte innan de är myndiga, det vill säga vid 18 år. Däremot tar man större hänsyn till barns önskan från 12 år och uppåt.

Hur mycket ska barnen bestämma?

Förekommer det inte något våld eller missbruk i familjen bör barnen få vara med och bestämma. Vissa beslut ska vuxna ta då barn inte ska behöva belastas med att välja förälder. Det kan vara exempelvis en flytt från orten. Ett sådant beslut bör ni enas om och kan ni inte det är det bra att söka hjälp. Barn har en känsla av rättvisa och kan därför tycka stora beslut är svåra. Framförallt när det kommer till umgänge. Tar du hjälp vid en vårdnadstvist av en jurist eller advokat bör du välja en som är specialiserad. Detta då de även har större vana av att ta hänsyn till barn. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvist.nu