Rätt ventilation till din fastighet

Nyttan av en välfungerande ventilation är mycket konkret. Inomhusklimatet såväl som energiåtgången är de punkter som är lättast att avläsa. Alla tjänar på en bra FTX-ventilation.

Hur våra bostäder och de fastigheter där vi vistas övrig tid ventileras och värms upp är viktigt. Allra viktigast är förstås allas hälsa. Många har problem med luftvägar och allergier och inomhusluft med mycket partiklar är en stor bov i sammanhanget. Det krävs ventilation som både är rätt installerad och väl omskött för att minimera sådana problem.

I en villa avsedd för privat bruk för en eller två familjer sker inga kontroller utom möjligen vid nybyggnation. I fastigheter som används exempelvis som kontor ska besiktning av ventilationen ske regelbundet. Luften vi andas i hemmet är ändå minst lika viktig och ventilationen bör kontrolleras, speciellt om någon medlem i hushållet har problem med astma.

Service och byte av FTX-ventilation

Det finns förutom hälsoaspekten mycket att vinna på en bra ventilation rent ekonomiskt. En ventilation som brummar på för fullt men som saknar effektivitet pga smuts eller ålder kostar mest bara pengar. Den cirkulerar inte luften som den ska och därmed distribueras inte heller värmen på rätt sätt.

Vi har alla stor nytta av att anlita en firma som sysslar med ventilation. En genomgång av din fastighet kan göra dig uppmärksam på att det finns problem, hur de är beskaffade och vad du kan göra för att åtgärda dem. Har du fått anmärkning vid en OVK-besiktning? Ring en bra ventilationsfirma för åtgärd och undvik vite. Läs mer om ventilation på denna sida: ventilationstockholm.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Dags att skrota bilen?

Bilar är ofta ett av våra bästa hjälpmedel i vardagen. Den tar dig och dina ägodelar vart du vill, när du vill. Men en dag tar det ändå slut och din bil måste tyvärr skrotas. Men hur går det till?

Bilar är fantastiska fordon som lätt och enkelt transporterar människor, djur och varor. Med lite extra hjälp från en kärra tar den med hela ditt bohag. Tyvärr håller inte samma bil i evigheter. Efter ett antal mil, år eller en oturlig krock är det dags att skiljas från bilen.

En skrotbil som lämnas på tomten utgör en miljöfara. Den rostar och så småningom börjar den läcka diverse obehagligheter. Det är dåligt för barn, husdjur och planeten. Vad gör man? Idag finns det gott om firmor som tar hand om din gamla bil, demonterar den och tar hand om komponenter och vätskor.

En bättre hantering av skrotbilar

Borta är tiden då gamla bilar komprimerades och lämnades att dö med alla komponenter kvar. Idag förstår vi vikten av att ta hand om alla enskilda delar i bilen. En del för att destruera och för att förhindra att saker läcker ut i naturen. Andra delar kan återanvändas och är viktiga och dyrbara råvaror.

När allt utom karossen tagits omhand trycks bilen ihop till en kub och därefter fragmenteras den. Sedan kan man sortera de olika metallerna och återanvända dem. Vad behöver du för att kunna skrota din gamla bil? Registreringsbevis del 2 och legitimation är nödvändigt. Givetvis kan du endast skrota en bil du själv äger. Läs mer om bilskrot på denna hemsida: bilskrotstockholm.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt